Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Hír

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre

2017.06.26.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (4) bekezdése szerint minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, illetve a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A fenti szabályozás értelmében, amennyiben a földhasználó június 30-ig a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor előzetes felszólítás nélkül – a földhasználó költségére - közérdekű védekezést kell elrendelni, növényvédelmi bírság egyidejű kiszabása mellett.

 


Helyszíni ellenőrzést belterületen a jegyző, külterületen az ingatlanügyi hatóság végez.

A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a közérdekű védekezést, amelyet belterületen a jegyző, külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága rendel el.

A növényvédelmi bírság összege 15.000,- Ft és 5.000.000,- Ft között állapítható meg, és ismételten kiszabható. A bírságot adók módjára kell behajtani, amelyről az állami adóhatóság gondoskodik.

A parlagfű elleni védekezés fő szempontja, hogy a virágzás, pollenképződés előtt kerüljön sor a teljes kiirtásra, és az oldalhajtások képződésének megakadályozására. A növény magvai április elejétől kezdődően tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július vége, augusztus és szeptember hónapok.

A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás), és kémiai eszközökkel. A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többször elvégzett kaszálás.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a teljes portájukat, és a portájuk előtti utcai részt az útfelületig - az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében - tartsák rendben, és folyamatosan mentesítsék a parlagfűtől.

A parlagfű tenyészideje alatt a polgármesteri hivatalban
 

parlagfű információs központot


működtetünk. Elérhető személyesen vagy 589-001 telefonszám alatt. Itt mindenki bejelentheti a parlagfüves területek helyszínét, hogy a célnak megfelelő további intézkedéseket meg tudjuk tenni, ami kényszerintézkedés eszközének az igénybevételét jelenti.

Nyárlőrinc, 2017. június 26.  

                     
Zayzon Jenőné              
jegyző                      

« Visszalépés

Ma 2017.11.21.
Olivér napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

385 970

Jelenleg on-line: 95

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata