Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Hír

Ebösszeírás Nyárlőrincen

2018.09.20.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 


Belterületen az ebösszeírás önbevallással történik. Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartamú adatlapot kell kitölteni, és a polgármesteri hivatalba visszajuttatni.


Külterületen a hivatal munkatársai szükség esetén segítséget nyújtanak. Az eb tulajdonosa vagy tartója az összeíráskor köteles az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.


Az ebösszeírás 2018. október 01-én kezdődik és 2018. november 30-ig tart.


A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Nyárlőrinc közigazgatási területén (belterületen, külterületen és zártkertben egyaránt) tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek – ebenként – kitölteni az „Ebösszeírási adatlap 2018” nyomtatványt, és azt 2018. november 30-ig a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatalba személyesen vagy postai úton visszajuttatni (6032 Nyárlőrinc Dózsa György, u. 34.) vagy elektronikusan (aláírva, beszkennelve) az igazgatas.ph@nyarlorinc.hu címre megküldeni.


Az „Ebösszeírás adatlap 2018” letölthető innen vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodájában.


A 2018. évi ebösszeíráskor
a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.


Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást írásban bejelenteni.
A Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

 

 

Zayzon Jenőné
        jegyző

« Visszalépés

Ma 2019.12.06.
Miklós napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

534 981

Jelenleg on-line: 24

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata