Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Egyházak

Katolikus egyház

A település lakosainak túlnyomó többsége római katolikus vallású.

A katolikus templom 1924-1938. években, a plébánia 1942-ben épült.
A templom legutolsó plébánián lakó plébánosa 1958. október 1-től nyugdíjba vonulásáig 42 éven keresztül 2000-ig dr. Szentjakabi István – bencés rendi nevén – Lázár-atya volt. Dr. Szentjakabi István bencés szerzetestanár, kiérdemesült nyárlőrinci plébános, érseki tanácsos, 2009. június 6-án, egy hónappal a 89. születésnapja előtt az örökhazába költözött. Rendtársai, rokonai, nyárlőrinci hívei, egykori tanítványai és tisztelői június 16-án a Pannonhalmi Bazilikában bemutatott gyászmisén vettek tőle búcsút, majd a Boldogasszony kápolna kriptájában helyezték örök nyugalomra.

 

A Nyárlőrinci Római Katolikus Plébánia (6032 Nyárlőrinc Sugár utca 11. tel: 06-30-869-40-51)

Vezetője: Dr. Esiobu A. Augustus (Ágoston) plébános.

(6032 Nyárlőrinc Sugár u. 11. Tel.: 06-30-869-40-51,  e-mail: ayola@freemail.hu)

 

A szentmisék rendje nyári időszámítás szerint:
csütörtök, péntek: 18 óra
vasárnap: 8 óra és 10 óra

A szentmisék rendje téli időszámítás szerint:
csütörtök, péntek: 17 óra
vasárnap: 8 óra és 10 óra

A templom búcsúja Szent Lőrinc ünnepéhez (augusztus 10.) közelebb eső vasárnap.

 

 

 

 

A képen látható kert készült községünk plébánosa dr. Szentjakabi István atya adományából.

Felavatásra került 2005. augusztus 7-én.

 

 

 

 

 

 A kert falát a képen látható dombormű díszíti:

  Gróf Koháry István (1649-1731)
Húsz évesen a füleki vár kapitánya. 1682-ben a törökkel szövetkező Thököly Imre elfogta. Hónapokig falhoz láncolva őrizték, súlyos vasgolyókkal bilincselték, gyötörték. Ekkor született verseinek alapélménye: Rendíthetetlen Istenhite és a „drágán kiküzdött belső függetlensége”.
1685-ben szabadult, fegyverrel harcolt a török ellen. A Rákóczi-szabadságharc idején is megmaradt a Habsburgok hűségén. 1714-től haláláig országbíró, az ország egyik leggazdagabb főura, birtokai voltak Kecskemét környékén is. Vagyonából kórházakat, iskolákat alapított, köztük a kecskeméti Piarista gimnáziumot. Községünk egy ideig nevét viselte. A „legkatolikusabb főúr” domborműve Lantos Györgyi szobrászművész alkotása.

Lezsák Sándor Elnök úr közbenjárására dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya Boldog Gizella ereklyével ajándékozta meg egyházközségünket 2009. február 11-én.  Az adományozásról jegyzőkönyv  készült. Bagi Ferenc plébános atya az ereklyének aranyból készült barokk mintával díszített foglalatot készíttetett, amelyen kőrben Boldog Gizella felirat olvasható.
Az ereklyét dr. Bábel Balázs kalocsai érsek helyezte el templomunkban 2009. május 09-én az esti szentmisében.

2019. évi önkormányzati támogatás: 26/2019. (IV.29.) Kt. határozat

 

Református gyülekezet

A település lakóinak kis hányada református vallású. A reformátusoknak imaházuk van. A reformátusoknak is immáron templomuk van, amit 2018-ban szenteltek fel.

A régmúlt

Máig ékes bizonyítékunk van arra nézve, hogy a 16–17. században a reformáció térnyerésével a falu áttért a protestáns hitre, vagyis Szentlőrincen élő református gyülekezet volt. 1644-ből való az az aranyozott ezüst kehely, amely jelenleg a Kecskeméti Ráday Múzeumban látható. 
Tar Illés készítette, oldalán vésve az alábbi felírás: 

I. KOR. XI.
AZÉRT VALAKI EENDI EZ KENIERET
ÉS IVANGIA AZ ÚRNAK POHARAT MELTATLANUL,
VETKÖZIK AZ URA TESTENEK ÉS VERENEK ELLENE;

talpán pedig ez áll: 

PEST. VÁR,
MEGIEBEN,
LEVŐ: SZ.LŐRINCCI
ECCLESIANAK
POHARA:  AN. 
1644.

 

A kehely mását a templomszentelésre készítették el a kecskeméti Ráday Múzeum munkatársai, egy hozzá illó kenyérosztó tányérral.


A szentlőrinci hívek a lakitelekiekkel társulva 1947-ben lettek önállóvá, ekkor váltak le a  kecskeméti anyagyülekezetről, s létrejött a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközsége. Ekkortól szolgál helyben élő lelkipásztor a gyülekezetben. Nevük és gyülekezetben végzett szolgálatuk ideje a következő:


1.    Lengyel Pál 1947-1970
2.    Bérces Lajos 1970-1982
3.    Hegedűs Béla 1983-1991
4.    Szabó Tamás 1991-2014
5.    Kókai Géza 2014-


Gyülekezetünk történetét részletesen feldolgoztuk könyvben, melynek címe: Ne félj, te kicsiny nyáj (2017).

 

A jelen
Választói névjegyzékünkben Nyárlőrincen körülbelül 110 fő szerepel. Hittanóra iskolai keretek között működik, évfolyamonként heti egy hittan órán bővülhet ismeretük, mélyülhet hitük.


Istentisztelet rendje
Minden vasárnap és ünnepnap 11 órakor van istentiszteletet. Csütörtökön 17 órától Bibliaóra várja a híveket, érdeklődőket. E mellett gyermek-istentiszteletre várjuk a konfirmáció előtt álló korosztályt.
Gyülekezetünk él és élni is akar, ennek alapja Isten szeretet, amit Jézus Krisztusban kijelentett.

 

 

Emmaus Ház

Kecskeméti Református egyházközösség: link

 

Támogatási archívum

Ma 2019.12.15.
Valér napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

539 731

Jelenleg on-line: 12

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata