Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Hatályos rendeletek

Nyárlőrinc Községi Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

Archívum (Nem hatályos rendeletek) 

 

A diszpolgári cím adományozásáról
A helyi kitüntető díj alapításáról és adományozásáról
A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
A közterületek használatáról
Nyárlőrinc község címeréről, zászlajáról, ünnepi pecsétjéről, azok használatának rendjéről
A környezet védelméről
A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
Kiadások készpénzben történő teljesítéséről
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A tanyagondnoki szolgálatról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Az építményadóról
A magánszemélyek kommunális adójáról
A köztemetőről és a temetkezésről
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
A talajterhelési díjról
A partnerségi egyeztetés szabályairól
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének Szervezeti Működési Szabályzata
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
Filmforgatási célú közterület használat szabályairól
A lakáscélú igények helyi támogatásáról
A helyi iparűzési adóról
A szociális támogatásokról
A helyi közművelődésről
A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól
A kiegészítő szociális tűzifa támogatásról
Nyárlőrinc Község településképének védelméről
A helyi építési szabályokról


 

 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

536 340

Jelenleg on-line: 40

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata