Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Hatályos rendeletek

Nyárlőrinc Községi Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

Archívum (Nem hatályos rendeletek) 

 

A diszpolgári cím adományozásáról
A helyi iparűzési adóról
A helyi kitüntető díj alapításáról és adományozásáról
A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
A közterületek használatáról
A lakáscélú igények helyi támogatásáról
A nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás megállapításáról
Nyárlőrinc község címeréről, zászlajáról, ünnepi pecsétjéről, azok használatának rendjéről
A környezet védelméről
A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
Filmforgatási célú közterület használat szabályairól
Kiadások készpénzben történő teljesítéséről
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének Szervezeti Működési Szabályzata
A tanyagondnoki szolgálatról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról
A szociális támogatásokról
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Az építményadóról
A magánszemélyek kommunális adójáról
A köztemetőről és a temetkezésről
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
A talajterhelési díjról
A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól
A partnerségi egyeztetés szabályairól
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
A helyi építési szabályokról


 

 

Ma 2017.11.20.
Jolán napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

385 676

Jelenleg on-line: 3

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata