Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Meghívók, napirendek

Archívum 2016

Archívum 2015

Archívum 2014 

Archívum 2013

Archívum 2012

Archívum 2011

Archívum 2010

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. október 4-én 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)   Maspex-Olympos Kft. csapadékvíz és tisztított szennyvíz csatorna új nyomvonalának kiépítése

Előterjesztő: Pénzváltó István

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. szeptember 21-én 18 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)   A BURSA HUNGARICA 2017. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson belül a Dózsa Gy. utcai járda felújításával kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson belül a Dózsa Gy. utcai járda felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Bácsvíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

7.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. augusztus 3-án 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése” megismételt eljárás lezáró döntés

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Zárt ülés

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. július 25-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Megismételt ajánlattételi felhívás a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. július 12-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosításáról

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) „Helyi indentitás és kohézió erősítése” című TOP 5.3.1-16 pályázati kiírással kapcsolatos elvi döntés meghozatala

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

  


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. június 21-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban való részvétel

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Polgármesteri Hivatalnál létszámbővítés

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. május 31-én 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható támogatás a „Munkásszállások kialakítása” című projekthez

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. május 25-én 17,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályai

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. május 16-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Maspex Olympos Kft. részére kötelezettség vállalás

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci
Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Nyárlőrinc közvilágításának bővítése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán járda felújítására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

  


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. április 27-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)  A partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Településrendezési terv módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Intézményi átszervezés véleményezése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán járda felújítására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.) Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. április 10-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.)  Nonprofit üzletrész vételi ajánlatának megtárgyalása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)  Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.)  Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. február 14-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.)  Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)  Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. január 16-án 16,30 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak térítés mentes tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe történő átadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Pénzváltó István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. január 2-án 13 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A 0134, a 0139/1, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak önkormányzati tulajdonba történő átvétele és a költségek viselése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 

 

 

Ma 2017.11.21.
Olivér napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

385 896

Jelenleg on-line: 22

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata