Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Buzás János tagiskola

Buzás János tagiskola

A Nyárlőrinci Buzás János Általános Iskola 2007. július 31-től a Lakiteleki és a Tiszaugi oktatási intézménnyekkel együtt a Tisza-menti Közoktatási intézményfenntartó Társulásban működött 2012. december 31-ig. Az iskolák államosításának végrehajtásához 2012. december 31. dátummal szükségessé vált a 2007-ben kötött társulási szerződés módosítása. A társulásban lévő két iskola – a lakiteleki és a nyárlőrinci – kivált a társulásból. Az óvodák – a lakiteleki , nyárlőrinci, tiszaugi – maradtak a társulás keretei között. A két kilépő iskola egy intézményként működik tovább, melynek a Buzás János Általános Iskola egyik tagintézménye. Neve: Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye.
Az  Eötvös Iskola fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A lakiteleki iskola működtetője a Lakiteleki Önkormányzat, a nyárlőrinci iskoláé a KLIK. A fenntartás és működtetés feladatainak ellátásáért a KLIK Tiszakécskei Tankerülete, illetve annak igazgatója a felelős.
A nyárlőrinci tagintézményben 1-8 évfolyamon 9 osztályban jelenleg 174 gyermek tanul. Az oktató – nevelő munkát 16 fős tantestület végzi.
Az iskola helyi tantervében kiemelt terület az idegen nyelv oktatás, amelyet már harmadik évfolyamon megkezdetnek a tanulók. Választható nyelvek a német és az angol.


A testnevelést a felmenő rendszerű mindennapos testnevelésen kívül minden évfolyamon emelt óraszámban tanítunk. A tanórán kívüli foglalkozások keretében 2 napközis és egy tanulószobai csoport működik. Angol és német nyelvből, magyar nyelv és irodalomból, matematikából felzárkóztató, tehetséggondozó és felvételi felkészítő foglalkozást biztosítunk. A kreativitást, logikát, gondolkodást és társas kapcsolatokat játék szakkörön is igyekszünk fejleszteni.
Az iskolai sportkörben kézilabda, labdarúgás, úszás és lábtoll-labda sportágakban minden korcsoportban lányok és fiúk számára egyaránt van lehetőség edzésre és versenyzésre. A Kisiskolák Diákolimpiai Versenyének országos döntőjén rendszerint az első 5 között végzünk a pontversenyben.
Alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon népzene (citera) és zongora tanszakon folyik hangszeres oktatás. Képzőművészeti ágon grafika tanszak működik.
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások mellett tanévente több, mint száz alkalommal vesznek részt a tanulók különböző rendezvényeken, tanulmányi – és sportversenyeken, kiállításokon, pályázatokon. Az iskola rendelkezik tornateremmel, szabadtéri sportpályával, informatikai és grafikai szaktanteremmel. Otthont ad a közművelődési könyvtárnak, helytörténeti és néprajzi múzeumnak is. Biztosított a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, valamint az épületben az akadálymentes közlekedés mozgáskorlátozottak, látás és hallássérültek számára.

 

Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Búzás János Tagintézménye
Az iskola címe: 6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.
Telefon: 06/76-589-020
Fax: 06/76-589-021
e-mail: buzasiskola@gmail.com
OM azonosító: 027924
tagintézmény vezető: Tóthné Nagy Ilona igazgató

 

Ma 2018.10.16.
Gál napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

441 083

Jelenleg on-line: 60

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata