Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Háztartási hulladék gyűjtése

Háztartási hulladék kezelése

 

Az Önkormányzat a település közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, szállítására, a hulladék ártalmatlanítására és a hulladékkezelési díj beszedésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltató vállalkozóval (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102 171, adószám: 11028529-2-03, KÜJ szám: 100 211 328, KTJ szám: 100615 918, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/2396-10/2013.) közszolgáltatási szerződést köt, a 9/2014. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján.


Az Önkormányzat területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője vagy haszonélvezője, valamennyi kereskedelmi egység és vendéglátó hely üzemeltetője (a továbbiakban együtt: használó) az ingatlanán keletkező vagy más módon a birtokába kerülő települési hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
 

A rendelet területi hatálya Nyárlőrinc község közigazgatási területére terjed ki.  

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira:

a) háztartási hulladék
b) szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladék,
c) közterületen elhagyott hulladék,
d) háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék,
e) lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék.
 

Nyárlőrinc község belterületén a hulladék elhelyezésére 60, 80, 110, 120 literes gyűjtőedényzet szolgál.
Amennyiben az ingatlan használója nem rendelkezik a megjelölt méretű gyűjtőedényzettel, abban az esetben a beszerzéséről saját maga gondoskodik.
A közszolgáltató által is lehetőség van a gyűjtőedényzet beszerzésére. Igény szerint a hulladékgyűjtő edények bérletére is lehetőséget biztosít a szolgáltató.
A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.
A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért a használó megállapodás alapján bérleti díjat fizethet.
Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a gyűjtőedényzet tulajdonosától.
 

A település külterületén hat 1 m3 befogadóképességű hulladékgyűjtő edényzet áll a külterületi lakosok rendelkezésére, amelyben térítésmentesen elhelyezhetik háztartási hulladékaikat.

 

A hat hulladékgyűjtő edényzet helyei:

I. körzet 45. (a régi vágóhídnál) 2 db
II. körzet 172. (a nyárjasi vasútmegállóhely mellett) 2db
III. körzet (Gulyás István tanyája mellett) 1 db
III. körzet 1. (a volt Erdő csárdánál) 1 db


A hulladékgyűjtő edényzetek ürítésének és a hulladék elszállításának napja
(kül- és belterületen egyaránt):
Minden héten pénteken.

 

A háztartási szelektív hulladékszállítás 2015-ben került bevezetésre.
A belterületi lakásoktól történő szelektív hulladék elszállítása térítésmentesen történik minden hónap 1. csütörtök napján.

 

 

 

 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

536 334

Jelenleg on-line: 36

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata