Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Gépjármű adó

Gépjárműadó


Az adó alanya:
 A gépjárműadót a gépjármű azon üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa) köteles megfizetni, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa.

Tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek közül egyik sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.

Az adó alapja:
Személyszállító gépjármű esetében az adó alapja 2007-től a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Ha a teljesítmény  lóerőben szerepel, akkor azt osztani kell 1,36-tal, és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint kell egész számra kerekíteni.

 2010. január 1-től

Az adó mértéke a személygépjármű után:

- a gyártási évében, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.


Tehergépjármű esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

- a) 2013. július 1-től a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, , nyergesvontató, autóbusz esetén 850.- Ft,
 - b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380.- Ft.

Adófizetési kötelezettség:
Az adófizetési kötelezettség használt gépjármű esetében a vásárlást követő év, új gépjármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik.

 A gépjárműadót 2004. január 1-től az adóhatóság hatósági adatszolgáltatás alapján állapítja meg kivetéssel.

Az adózónak továbbra is közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentenie a változást követő 5 napon belül:

- ha az adófizetési kötelezettsége szünetel (pl. a járművet eltulajdonították)

- ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg.

(mozgáskorlátozottsági mentesség)

2017. január 1-től a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
 
Az adóztatási feladatokat magánszemély adóalany esetében a személyi adat és lakcímnyilvántartásba bejegyzett, jogi személy adóalany (ide értve az egyéni vállalkozót is) esetében a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati adóhatóság látja el.

A hivatal a fizetendő adóról határozatot küld. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A befizetési csekket a polgármesteri hivatal az esedékesség előtt 30 nappal megküldi. Tulajdonosváltozás esetén az egész évi adót annak kell megfizetnie, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.


Nyomtatvány:
- Gépjárműadó mentesség iránti kérelem

A kapcsolódó nyomtatvány elérhető az OHP weboldalán.

 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

536 331

Jelenleg on-line: 33

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata