Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2010

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. december 27-én 9 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep beruházás II. fordulójára pályázat benyújtása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. december 20-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Nyárlőrinc Község Művelődési Háza
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Beszámoló a 2010. évről
2.) Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati elképzelésekről
3.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. december 15-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. háromnegyed évi beszámolója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.)    A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.)    Az építményadóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.)    Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a környezet védelméről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. november 29-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep beruházáshoz önkormányzati készfizető kezesség vállalása és beruházási hitel felvétele

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. november 22-én  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. október 14-én  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke

2.) Megbízólevelek átadás, képviselők eskütétele

Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke

3.) Polgármester eskütétele

Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke

4.) A polgármesteri program ismertetése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Tormási Zoltán korelnök

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. szeptember 28-án  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A nevelési tanácsadás ellátásának létszámbővítési igénye

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Külterületi 0105/2 hrsz-ú volt szeméttelep területének kezelése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Mázsaház bérbeadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.) Jelentés Nyárlőrinc Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a 2006-2010. évi ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Beszámoló a Képviselő-testület négy éves munkájáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

9.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. augusztus 18-án  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
2.) Szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházására II. fordulós pályázat benyújtására pályázatíró kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Környezetvédelmi alap képzése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek
6.) Zárt ülés
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. július 8-án  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházására II. fordulós pályázat benyújtására pályázatíró kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Környezetvédelmi alap képzése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek
6.) Zárt ülés
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. június 17-én  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai tagintézményéhez tartozó Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására kiírt pályázat eredményhirdetése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Zárt ülés
4.) Egyebek
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. június 8-án  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Eötvös Iskola Buzás János Általános Iskolai tagintézményéhez tartozó Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására egyszerű versenyeztetési eljárás kiírása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. május 27-én  14 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Buzás János Általános Iskolai tagintézmény akadálymentesítésének megvalósítása hitel felvétele mellett

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. április 29-én  15,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív programja

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2009. II. félévében végzett tevékenységről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Nyárlőrinc település esélyegyenlőségi programjának elfogadása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Egyebek
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. április 8-án  18 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Lakos Ügyvédi Irodával megállapodás megkötése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó közbeszerzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné

3.) Pályázat benyújtása 100 férőhelyes kerékpártároló kialakítására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítésére kiírt pályázat eredményének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. március 31-én  17,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Támogatás kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítésére kiírt pályázat eredményhirdetése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. március 10-én  14 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep Nyárlőrincen” ( KEOP-7.1.2.0-2008-0258 ) projekt megvalósulása során a csatornadíj megállapítására vonatkozó díjpolitika

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. február 18-án  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére tervező kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. február 15-én  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. február 11-én  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) A Buzás János Általános Iskolai tagintézmény és a Sportcsarnok tetőszerkezetének felújításához önerő biztosítása
 Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2010. január 13-án  15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében önkormányzati táruláshoz való csatlakozás

 

Ma 2019.12.15.
Valér napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

539 730

Jelenleg on-line: 11

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata