Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2011

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. december 28-án 17.00 órakor kezdődő közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás jelenlegi állásáról
2.) Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról
3.) Egyebek

  

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. december 28-án 16.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyikos Zita tanyabejáró út ügye
3.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. december 19-én 16.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. november 28-án 16.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) A vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. háromnegyedévi beszámolója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) TIOP 1.1.1-11/1 „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban” pályázat benyújtása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Ovi-Foci, Ovi Sport Program megvalósítására pályázat benyújtása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

9.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. október 27-én 15.30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívás-tervezet
2.) Pap Sándor társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
3.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja
4.) LEADER pályázati kiírás keretében pályázat benyújtása Falukarácsony ünnepségének megtartására
5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata részvétele a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában
6.) Nyárlőrinci Napközi Otthonos Óvoda építési engedélyezési és felújítási terveinek elkészítése
7.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalának 2012. évi belső ellenőrzési terve

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. október 4-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


2.) Házszámtáblák árának megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. szeptember 28-án 15.40 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


2.) Pályázat benyújtása szennyvízcsatorna-projekt saját forrásának kiegészítésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


3.) Pályázat benyújtása földút javító munkagép beszerzésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


4.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. I félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. szeptember 22-én 15.30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) A 75/2011. Kt határozat - „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázati felhívás - visszavonása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


2.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, projekttel kapcsolatos közbeszerzési szakértővel megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző


4.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata, új szabályzat megalkotása.

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
 

5.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására kiírt pályázat lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 

6.) Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


7.) Nyárlőrinc településszerkezeti tervének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


8.) Nyárlőrinc helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


9.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


10.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. első félévi beszámolója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


11.) Tanyafejlesztési Program keretében pályázat benyújtása kotró-rakodógép beszerzésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


12.) Pap Sándor polgármester személyi ügye

13.) Zárt ülés

14.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. augusztus 17-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció megvalósításához projekmenedzsment kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázati felhívás

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására pályázati felhívás

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításával kapcsolatos FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívást

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. július 28-án 16.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) KÖZOP-3.2.0/C-08-11 „Kerékpárút hálózat fejlesztés” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Megbízási szerződés a Jótanácsadó Kft-vel kerékpárút pályázatának megírására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció megvalósításához kapcsolódó – projekmenedzsmenti feladok ellátására – pályázat kiírása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Külterületi út önkormányzati kezelésbe történő átvétele

 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Utca név-táblák és házszám-táblák felmérése és pótlása

 Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) TÁMOP 3.1.4. kompetencia pályázatnál határozat módosítás, saját erő megnövelése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. június 28-án 15.30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás a szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításának részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására

2.) Kecskemét Város Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatával összefüggő adatszolgáltatás, valamint az összesített adatok szerepeltetése

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. május 31-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Zayzon Jenőn jegyző

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartamának meghatározásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII. 12.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) A Térségi feladatokat ellátó Nevelési Tanácsadó létszámigénye a 2011/2012-es tanévre

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi
ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

8.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. április 29-én 12.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évekre
4.) Intézmények fűtéskorszerűsítése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) A 44-es számú tőút melletti buszmegállók közvilágítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó
közbeszerzési terve

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. március 31-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

 1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Tárulás megállapodásának módosítása,Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Szakmai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek

  


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2011. február 8-án 15.30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Egyebek

Ma 2019.12.16.
Etelka, Aletta napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

539 938

Jelenleg on-line: 30

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata