Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Projekt leírásaProjekt neve: „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”
Projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002Kedvezményezett neve és elérhetősége:    Nyárlőrinc Község Önkormányzata

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.
Tel.: 76/589-001
Fax: 76/589-008
www.nyarlorinc.hu


Közreműködő Szervezetneve és elérhetősége:    Energia Központ Nonprofit Kft.

           1134 Budapest, Váci út 45.
           www.energiakozpont.huProjekt leírása:

Nyárlőrinc Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek támogatására”. A pályázat 2011. január 25-én került befogadásra és a 2011. július 27-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesült. A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt Támogatási szerződése 2011. szeptember 1-án került aláírásra.


A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja:
2011. szeptember 26.
A projekt megvalósulásának napja:
2014. április 15.
A támogatás összege: 736 629 017 Ft
A projekt összköltsége: 867 582 000 Ft


A fejlesztés indokoltsága:


Nyárlőrinc településen sem szennyvízelvezető hálózat, sem szennyvíztisztító telep nem került kiépítésre. A keletkező szennyvizeknek csak csekély hányada kerül elszállításra, az egyedi szennyvizeket a község területén szakszerűtlen kialakítású szennyvíztárolókban gyűjtik, a nem vízzáró kialakítású közműpótlókból a homokos altalajban elszivárgó települési folyékony hulladék jelentős környezetterhelést okoz. Nyárlőrincen, amely a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen fekszik, a természeti károkozás megállítása érdekében a szakszerű szennyvízelvezetést és –tisztítást fejleszteni kell. A keletkező szennyvizeket össze kell gyűjteni és káros minőség romlás nélkül el kell juttatni a kiépítendő, megfelelő tisztítási hatásfokkal üzemelő szennyvíztisztító telepre. A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével megszüntethető a szennyvizek talajba és talajvízbe, a felszíni vizekbe való jutása. Az infrastrukturális beruházás révén az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó alapfunkciók, szolgáltatások, a kapcsolódó önkormányzati intézmények és a helyi gazdaság működési feltételei is jelentősen javulhatnak.

A projekt célja:


A projekt általános célja: Nyárlőrinc Község, mint önálló szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíz infrastruktúrájának kiépítése, a lakosság életkörülményeinek javítása és a környezeti fenntarthatóság feltételeinek javítása.
A projekt legfontosabb célkitűzései még a jogszabályi megfelelés, az élhetőbb, egészséges környezet kialakítása, a népességmegtartó képesség növelése, vonzó gazdasági környezet kialakítása, a települési környezet megóvása, a környezetminőség védelme, a település felzárkóztatása a kistérség szennyvízelvezetési és –tisztítási szintjére.


A Támogatási Szerződés aláírása: 


A fejlesztésről bővebb tájékoztatást Nyárlőrinc Község Önkormányzata (6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34., tel.: 76/589-001, telefax: 76/589-008) nyújt, valamint a projekttel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a www.nyarlorinc.hu honlapon is.

www.nfu.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

 

 

Ma 2019.03.21.
Benedek napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

472 905

Jelenleg on-line: 14

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata