Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Tájékoztatás a projekt előrehaladásáról
Tájékoztatás a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt előrehaladásáról


Önkormányzatunk a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt megvalósítása tárgyában 2011. szeptember 16-án kötött támogatási szerződést.
Már a támogatási szerződés megkötését megelőzően a támogatói döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően megkezdtük a projekt megvalósítását és a projekt megvalósításához szükséges szállítói szerződések megkötését.
Ennek során elsőként a projekt keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és közbeszerzések lebonyolításáért felelős szervezetet választottuk ki, és 2011. július 28-án szerződést kötöttünk a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Irodával.
Ezt követően már minden további beszerzési és közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során közbeszerzési szakértő munkájára támaszkodhattunk.
A közbeszerzési szakértő segítségével választottuk ki a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vállalkozót, a projekttel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáért felelős vállalkozót és a projekt tekintetében a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásáért felelős szervezetet.
A projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős B & W Consult Kft.-vel 2011. szeptember 5-én, a tájékoztatásért felelős Cégér Reklámszervező Bt.-vel 2011. szeptember 29-én, míg a mérnöki feladatok ellátását végző Innober-Wave Kft. és K&K Mérnöki Iroda Kft. közös ajánlattevők által létrehozott polgári jogi társasággal 2011. október 18-án kötöttünk szerződést
Az Önkormányzat által kiválasztott közbeszerzési szakértő, szoros együttműködésben a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vállalkozóval összeállította a projekthez kapcsolódó kivitelezési és tervezési feladatok elvégzése tárgyában lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás dokumentációját, amelyet a képviselő-testület a 2011. október 27-i ülésén meghozott határozatával elfogadott.
Az uniós forrásból finanszírozásra kerülő projektek közbeszerzéseinek folyamatba épített ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a 300 millió forintot elérő becsült értékű közbeszerzési eljárások dokumentációjának tervezetét előzetes meg kell küldeni az illetékes Közreműködő Szervezet részére a műszaki-szakmai tartalom egyeztetése végett. Tekintettel arra, hogy a projekt kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás becsült értéke 789.842.000,- forint, ezen kötelezettségnek eleget téve a közbeszerzési dokumentációt 2011. október 28-án benyújtottuk az Energia Központ Nonprofit Kft.-hez, mint illetékes Közreműködő Szervezethez.
Ezt követően az Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. január 24-én küldte meg észrevételeit az Önkormányzat részére, kérve a dokumentáció átdolgozását az időközben – 2012. január 1-jén – hatályba lépett új közbeszerzési törvény rendelkezéseire figyelemmel. A közbeszerzési szakértő és a projektmenedzser szervezet gyors munkájának köszönhetően a közbeszerzési dokumentáció az új közbeszerzési törvénynek megfelelően teljes mértékben átdolgozásra került, és 2012. február 10-én újfent benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
A Közreműködő Szervezet ezt követően 2012. március 14-én újabb javaslatokat tett a közbeszerzési dokumentáció tartalmával kapcsolatban, amelyek szintén átvezetésre kerültek, és az átdolgozott közbeszerzési dokumentáció 2012. március 23-án ismét leadásra került a Közreműködő Szervezetnél.
A Közreműködő Szervezet következő észrevételeit 2012. április 2-án kaptuk kézhez, és napokon belül sor fog kerülni a reményeink szerint végleges, és elszámolhatósági szempontból immáron kifogástalan közbeszerzési dokumentáció ismételt leadására.
A Közreműködő Szervezettel történő hosszú és alapos egyeztetés a garanciája annak, hogy a kivitelezés során ne merülhessenek fel a támogatás terhére történő elszámolhatósággal kapcsolatos problémák.
Miután az Energia Központ Nonprofit Kft. – reményeink szerint 2012. áprilisában – jóváhagyja a közbeszerzési dokumentációt műszaki-szakmai szempontból, a közbeszerzési dokumentációt az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint meg kell küldenünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a dokumentáció közbeszerzési-jogi szempontú előzetes ellenőrzése végett.
A fenti ellenőrzések lefolytatását követően – terveink szerint – a közbeszerzési eljárás megindítására 2012. májusában már sor kerülhet. Számolva a közbeszerzési eljárás időigényével, a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján úgy látjuk, hogy a közbeszerzés eredményeként kiválasztásra kerülő kivitelezővel 2012. szeptemberében kerülhet sor szerződéskötésre, azaz a projekttel kapcsolatos kivitelezési munkálatok várhatóak 2012. szeptemberében kezdődhetnek majd el.
Igyekeztünk már most a közbeszerzési eljárás előkészítésének időszakában figyelmet fordítani arra, hogy a kivitelezés minél kevésbé legyen negatív kihatással községünk lakosainak életére, és minél kevésbé hátráltassa a lakosok és a helyben működő vállalkozások életét, illetve üzletvitelét. Ennek jegyében a közbeszerzési dokumentációban bírálati részszempontként kívánjuk figyelembe vennie, hogy a kivitelező mennyiben tudja biztosítani a kivitelezés által érintettek életvitelének, illetve működésének a kivitelezés ideje alatti zavartalanságát.
A közbeszerzés keretében munkaerő-piaci megfontolásokat is figyelembe kívánunk venni, és egy bírálati részszempont segítségével előnyben kívánjuk részesíteni azon ajánlattevőket, akik vállalják legalább három hátrányos helyzetű álláskeresőként nyilvántartott személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a kivitelezés teljes időtartama alatt.
Önkormányzatunk a jövőben is részletesen és folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot a projekt előrehaladásáról.


Nyárlőrinc, 2011. április 3.


Tisztelettel:

Pap Sándor
Polgármester


www.nfu.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

 

 

Ma 2019.03.21.
Benedek napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

472 933

Jelenleg on-line: 41

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata