Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Tájékoztatás a projekt előrehaladásáról II.
Tájékoztatás a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt előrehaladásáról II.


Önkormányzatunk a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt megvalósítása tárgyában 2011. szeptember 16-án kötött támogatási szerződést, ahogy arról már korábban a Nyárlőrinci Hírmondóban és a Község honlapján is beszámoltunk.

Arról is tájékoztattunk minden érdeklődőt a fent hivatkozott nyomtatott és elektronikus formákban, hogy a projekthez kapcsolódóan korábban kiválasztásra került az az Ügyvédi Iroda, aki a projekt közbeszerzési/beszerzési eljárásainak lefolytatásáért felel, kiválasztottuk a mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátásáért felelős szervezetet, a projekttel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáért felelős vállalkozót és a projektmenedzser szervezetet, akik biztosítják a projekt Támogatási Szerződésben megfogalmazott céljainak elérést.

A legnagyobb feladat kétség kívül a kivitelező vállalkozó kiválasztásának közbeszereztetése volt. Tekintettel arra, hogy a projekt kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás becsült értéke 789.842.000,- forint, a közbeszerzési eljárást nemcsak a Közreműködő Szervezet Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: KSZ), de a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban: NFÜ KFF) is ellenőrizte és egyik szervezet sem talált semmilyen szabálytalanságot az eljárás lefolytatása alatt.

A közbeszerzési ajánlattételi felhívásunk KÉ-7503/2012 Iktatási számmal 2012. május 18-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beérkezett ajánlatok bontására 2012. június 13-án került sor. Határidőben kilenc ajánlat érkezett. Az ajánlatok értékelési folyamatát lezárva megállapítást nyert, hogy az összességében legkedvezőbb és egyben legalacsonyabb egyösszegű árajánlatot tartalmazó ajánlatot a Simplex Épker Kft. nyújtotta be.

A hosszas értékelési folyamat után és megvárva a KSZ és az NFÜ KFF jóváhagyását a nyertes Simplex Épker Kft-vel az Önkormányzat 2012. szeptember 17-én megkötötte a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést.

A lebonyolításban részt vevő szervezetek és személyek nagyfokú körültekintésére utal az a tény, hogy egyik ajánlattevő sem támadta meg az eljárásunkat a Közbeszerzési Hatóságnál.

A kivitelezés megkezdődött, aminek hatására a kivitelező elkészítette a műszaki ütemtervét, amelyből a lakosság tájékozódhat a megvalósítási folyamatról. A műszaki ütemterv havi rendszerességgel frissítve megtalálható a Polgármesteri Hivatalban. Kérésre kollégáink felvilágosítást adnak a folyamatban lévő munkálatokról, azok időbeli ütemezéséről. Ha külső tényezők nem befolyásolják az építkezést, akkor a földfelszíni jelentős munkálatok 2013. júliusára befejeződnek, és a hátralévő fél évben a próbaüzem végrehajtására kerül sor. A kivitelező szerződésbeli véghatárideje a próbaüzemmel együtt 2014. január vége.

A projekt alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.


Nyárlőrinc, 2012. október 10.


Tisztelettel:

Pap Sándor
Polgármester


www.nfu.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

 

 

Ma 2019.03.21.
Benedek napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

472 910

Jelenleg on-line: 19

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata