Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2012

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. december 19-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) A víziközművek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok továbbüzemeltetése
3.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. december 13-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat adósság állományának rendezése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Egyebek
 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. november 28-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)  Szervezett szemétszállítással kapcsolatos szerződés meghosszabbítása a Városgazdasági Kft-vel

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)  Romkert kerítésének felújítására meghozott határozat módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás további működésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.)  Zárt ülés

5.)  Egyebek
 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. november 7-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)    Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Szennyvízcsatorna projekt megvalósításához kezesség vállalása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club sportöltözőjének felújítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. október 17-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

 1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Helyi építési szabályzatokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Pályázat benyújtása „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások” című pályázati kiírásra a Romkert kerítésének felújítására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása, korszerűsítése című KEOP-2012-5.5.0/A pályázati kiíráshoz épületenergetikai audit és tanúsítás megrendelése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Közbeszerzési eljárás megindítása „Közszolgáltatási szerződés
Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés ellátására” című pályázati felhívás tárgyában

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) A Képviselő-testület nyilatkozata a Buzás János Általános Iskola
működtetésével kapcsolatban

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

9.) Egyebek
 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. október 9-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Helyi építési szabályzatokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Ajánlattételi felhívás a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. szeptember 18-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2012. első félévi beszámolójáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása, valamint a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának határozati elfogadása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) A Simplex Épker. Kft-vel a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésére megkötött szerződés módosítása
5.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. augusztus 8-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekttel kapcsolatos kivitelezési és tervezési feladatok elvégzésére pályázó kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „Közszolgáltatási szerződés Nyárlőrinc Község területén hulladékkezelés ellátására 10 éves időtartamban” tárgyában szerződés megkötése közbeszerzési szakértői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Pályázat benyújtása az MVH. által kiírt „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázati kiírására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. július 30-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki tanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére támogatás biztosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. június 26-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Kerékpárút-hálózat építésével kapcsolatos mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására pályázó kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki tanácsadói feladatok ellátására pályázat kiírása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. június 13-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtok 2011. évi ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. május 24-én 17.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzésére kiírt módosított ajánlattételi felhívás

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. május 14-én 16.30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Kerékpárút építésével kapcsolatos pályázati kiírások lezárása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszautalásának módja

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Tiszakécskei Rendőrörs támogatása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Pályázat benyújtása Óvodafejlesztésre és Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódra

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Magyar-Szerb határmenti együttműködés „Játékok kertje” című programban való részvétel

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Falunapi rendezvény megtartásához pénzeszköz biztosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. április 26-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község közbeszerzési és beszerzési szabályzata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terve

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Kerékpárú építésével kapcsolatos pályázati kiírások

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.) Folyószámla hitel felvételének módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

8.) Bérhitel felvétele

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

9). Egyebek
 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. április 3-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Kerékpárúttal kapcsolatos közbeszerzési szakértő kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. március 21-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Pályázati felhívás közbeszerzési szakértő kiválasztására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Vasút utcai telekvégek értékesítése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Egyebek

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2012. február 15-én 16.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről
3.) Egyebek
 

 

 

Ma 2019.12.16.
Etelka, Aletta napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

539 929

Jelenleg on-line: 22

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata