Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2013

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. december 19-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.)  Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.)   A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.)   Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.)   Bácsvíz Zrt-vel üzemeltetési szerződés megkötése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.)   Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási
       megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

9.)   Egyebek
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. november 28-án 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Az önkormányzat rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. november 20-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezésére és tervezésére kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Tanyagondnoki gépjármű beszerzéséhez benyújtandó pályázathoz gépjármű kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. november 13-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2013. háromnegyedévi beszámolójáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2014. évi koncepciója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) A 130/2013. Kt. határozat - „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása - módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) IKSZT munkatárs kinevezése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. október 22-én 14 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Egyebek
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. október 14-én 15 óra 30 perckor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) A Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezésével és tervezésével kapcsolatban a Simplex Épker Kft. alkalmasságának megállapítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) A 44-es sz. főút melletti kerékpárút kisajátítást helyettesítő adásvételére vonatkozó ajánlattétel elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. szeptember 30-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2013. első félévi beszámolójáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Hitel felvétele a Templom-rom kerítésének felújításához

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) A 102/2012. Kt. határozat – Templom-rom kerítésének felújítása – módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásra adott árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására adott árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt eszközbeszerzésére adott árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

9.) Templom-rom kerítésének felújítása projekt kivitelezői feladatainak ellátására adott árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

10.) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

11.) Egyebek
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. szeptember 9-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a KÖZOP-2008-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú projekttel kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. szeptember 3-án 15 óra 30 perckor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Pályázat benyújtása „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati felhívásra

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Művelődési Ház statikai szakvéleményének elkészítése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Településrendezési eszközök módosításának egyeztetése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. augusztus 30-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés – gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, a családsegítés feladatellátásának megszűnése, valamint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. augusztus 14-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

  

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Ajánlattételi felhívás a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezésére és tervezésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. július 30-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

  

Előterjesztések:

1.) A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Pályázat benyújtása „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. július 23-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

  

Előterjesztések:

1.) Felhívás „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekthez kapcsolódó Gksz-1 övezetre közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyában

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Közintézmények szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátásra Simplex Kft. árajánlata

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. június 27-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Tiszaalpár Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés – gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, valamint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés feladatainak ellátására megkötött megállapodás módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Buzás János Általános Iskola hivatalos elnevezésének véleményezése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. június 20-án 15 óra 30 perckor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:
1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekt részét képező közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Művelődési Ház épületgépészeti szerelési munkálataira megkötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Művelődési Ház villanyszerelési munkálataira megkötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Művelődési Ház statikai-kiviteli terveinek elkészítése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. június 6-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pedagógiai Szakmai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. május 30-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.)  Nyárlőrinc Község Esélyegyenlőségi programjának (2010-2015)
felülvizsgálata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése gyermekjóléti és családsegítő, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására.

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Közoktatási Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Ajánlattételi felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekttel kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos épületgépészeti szerelési munkálatokra adott árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

9.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos villanyszerelési munkálatokra adott árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

10.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

11.) Vagyonátháramlási szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

12.) Társasházzá nyilvánítás Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

13.) Egyebek
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. május 13-án 15 óra 15 perckor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) A 127/2010. Kt. határozat - szennyvízberuházáshoz való hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség célcsoportjai számára - módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester


 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. április 30-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. április 22-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó projektmenedzser, tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.)  Hitel felvétele a Művelődési Ház felújításához

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.)  Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás
megszüntetése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.)  Egyebek

 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. április 17-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése és tervezése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt kivitelezői feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottsági javaslat alapján - Képviselő-testületi döntés

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)   Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.)  Egyebek

  

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. március 26-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)  A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó pályázati felhívás projektmenedzser, tájékoztatás-nyilvánosság feladatainak ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekthez kapcsolódó ajánlattételi felhívás kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Egyebek

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. március 18-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó pályázati felhívás közbeszerzési szakértői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
 

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. március 05-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” című projekthez kapcsolódó pályázati felhívás közbeszerzési szakértői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Egyebek


 


Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. február 28-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi piac) tárgyú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment, képzés-tanácsadási feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi piac) tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi piac) tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.)  Egyebek

  

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. február 13-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)  KEOP-4.10.0/A pályázat benyújtása „Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)   „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi piac) című pályázattal kapcsolatban pályázati felhívás projektmenedzsment, műszaki ellenőr, megvalósíthatósági tanulmány és kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.)    Településfejlesztési döntés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.)    Városgazdasági Kft-vel Közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. január 31-én 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat megírása tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Egyebek

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. január 28-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)    Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosítójú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)    Pályázati felhívás az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat megírására.

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)  B&W Tender Plus Kft-vel szerződés módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Pályázati felhívás „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” (helyi piac) kialakításával kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátásra

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.)  Jótanácsadó Kft-vel szerződés megkötése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.)  Egyebek

 


 

 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2013. január 16-án 15.00 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2012. háromnegyedévi beszámolója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)  Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.)  Belső ellenőri Társulás megszüntetése

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Megállapodás a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak finanszírozására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Egyebek

 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

536 324

Jelenleg on-line: 27

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata