Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2014

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. december 8-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Bácsvíz Zrt. 2015-2029 közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Nicrol Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel előszerződés megkötése fogorvosi praxisjog megszerzéséhez

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Zárt ülés
7.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. november 13-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A temető fenntartásával és a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat Robusta Kft kérelmére történő módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester


3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. október 27-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Előterjesztő: Tóth Kálmán HVB elnöke

3.) A polgármesteri program ismertetése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Az Ügyrendi Bizottság létrehozása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétel

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

8.) A Képviselő-testület további bizottságainak létrehozása
    a.) Pénzügyi Bizottság
    b.) Egészségügyi és Szociális Bizottság

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

9.) SzMSz felülvizsgálata

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

10.) Egyéb ügyek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. október 8-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)  Egyebek
 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. szeptember 30-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2014-5.5.0/K kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési-kivitelezési munkák elvégzésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Egyebek
 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. szeptember 18-án 15 óra 30 perckor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2014. első félévi beszámolója

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működésérő

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Ajánlattételi felhívás a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2014-5.5.0/K kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési-kivitelezési munkák elvégzésére

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Egyebek
 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. augusztus 28-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázat építési-kivitelezési munkálatok elvégzése tárgyában kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása

Előterjesztő: Tormási Zoltán alpolgármester

4.)  A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2014. évi önkormányzati választáshoz

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. augusztus 19-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukció kivitelezői feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottság javaslata alapján - döntés

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Pályázat benyújtása a KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat tervezetre

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) B&W Tender Plus Kft. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, valamint tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) SzEL-TERV Bt. megbízása a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó energetikai tanulmány, előkészítéshez tartozó tervezés, megvalósításhoz tartozó tervezés, mérnöki, műszaki ellenőri feladatok, valamint a záró auditori nyilatkozat elkészítésével

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Megállapodás a Bácsvíz Zrt-vel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatásra vonatkozóan

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Egyebek

 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. július 17-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó építési-kivitelezési feladatok ellátására

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Egyebek

 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. június 26-án 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri feladatok, valamint tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátására beadott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos rendeletalkotás

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Egyebek

 


 
Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. június 17-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Pályázat benyújtása a KEOP-2014-4.10.0/F Épületenergetikai pályázati kiírásra

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) „Aranyahomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Egyebek

 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. május 13-án 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekthez kapcsolódó szerződések módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)  Polgármesteri Hivatal előtti buszöböl és parkoló kialakítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) A Ceglédi Duna-Tisza közi Regionális Szilárdhulladék lerakó pénzügyi elszámolása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4)   Egyebek
 


 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének
2014. május 7-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013.
évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Nyárlőrinc Község településszerkezeti tervének és helyi építési
szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4.) A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatnak 2014. évre vonatkozó
közbeszerzési terve

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi
ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

8.) Beszámoló Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testületének a község 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésről.

Előterjesztő: Tóth Tibor Őrsparancsnok

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2014. április 10-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) SKC Consulting Kft-vel szerződés megkötése napelemes rendszer kiépítésére a Polgármesteri Hivatalnál és a Napközi Otthonos Óvodánál

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület részére kamatmentes, visszatérítendő kölcsön biztosítása, pályázaton elnyert polgárőr gépkocsi vásárlásához

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.)   Tűzoltószertár felújításához likvidhitel felvétele

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4) Tűzoltószertár felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatokhoz pénzeszköz biztosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

6.)  Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány támogatása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

 


 

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2014. március 17-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.) Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

3.) Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat Robusta Kft. kérelmére történő módosítása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

4) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal új Alapító Okiratának elfogadása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.) Egyebek

 


   

Meghívó  Nyárlőrinc község Képviselő-testületének             
2014. február 12-én 15 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

 

Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

2.)  Egyebek 

Ma 2019.12.15.
Valér napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

539 744

Jelenleg on-line: 25

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata