Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2016

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. december 19-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának rendelete a talajterhelési díjról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Pályázat benyújtása a külterületi utak felújítására, karbantartására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. december 1-én 17,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A szociális célú tűzifa támogatás szabályai

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Zárt ülés
5.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. november 7-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) A Nyárlőrinci Értéktár bizottság megalakítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Fogorvosi rendelő felújítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Zárt ülés
4.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. szeptember 28-án 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2016. félévi beszámolója

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Pályázat benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel meghirdetett pályázati felhívásra

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Zárt ülés
7.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. szeptember 8-án 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.)  Bácsvíz Zrt. 2017-2031 közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.)  Némethné Rácz Emőke kinevezése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.)  Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi beszámolója

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.)  Zárt ülés
6.)  Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. augusztus 2-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.)  Telenor Magyarország Zrt-vel bérleti szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.)  Építési telkek értékesítése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.)  Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövetkezettel haszonbérleti szerződés
meghosszabbítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.)  Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.)  Zárt ülés

8.) Részvételi szándék kérelmének benyújtása Sportpark kialakítására a sportpálya területén

Előterjesztő: Pénzváltó István

9.)  Egyebek

  

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. június 23-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinci belterületi építési telkek értékesítése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Egyebek

  

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. május 30-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Község Környezetvédelmi Programja (2015-2020.)

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Egyebek

  

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. május 3-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Települési Értéktár létrehozása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

7.) Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

8.) Nyárlőrinc Község településrendezési tervének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

9.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. március 9-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Rákóczi utca szilárd burkolattal történő ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Bódia Erzsébet tanyavillamosítási pályázatához kamatmentes, visszatérítendő kölcsön biztosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Kommunikációs együttműködési megállapodás a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. február 15-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Nyárlőrinc Önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
7.) Egyebek

 

 


 

  

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2016. január 25-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Temető üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Község Közbeszerzési Szabályzata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Egyebek

 

Ma 2019.12.08.
Mária napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

536 318

Jelenleg on-line: 21

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata