Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2017

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. december 18-án 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése című konstrukcióhoz kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 

 


 

  

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. december 11-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2017. háromnegyedévi beszámolója

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatala 2018. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. november 28-án 17,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)   Szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.)   A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló rendelet

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.)   A lakáscélú igények helyi támogatásáról szóló rendelet

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) „A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenység ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.) Zárt ülés
7.) Egyebek

 

 


  

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. november 6-án 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)   Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Zárt ülés
6.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. október 4-én 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)   Maspex-Olympos Kft. csapadékvíz és tisztított szennyvíz csatorna új nyomvonalának kiépítése

Előterjesztő: Pénzváltó István

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. szeptember 21-én 18 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)   A BURSA HUNGARICA 2017. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson belül a Dózsa Gy. utcai járda felújításával kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson belül a Dózsa Gy. utcai járda felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Bácsvíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

7.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. augusztus 3-án 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése” megismételt eljárás lezáró döntés

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.) Zárt ülés

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. július 25-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) „A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Megismételt ajánlattételi felhívás a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. július 12-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosításáról

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) „Helyi indentitás és kohézió erősítése” című TOP 5.3.1-16 pályázati kiírással kapcsolatos elvi döntés meghozatala

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

  


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. június 21-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban való részvétel

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Polgármesteri Hivatalnál létszámbővítés

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. május 31-én 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható támogatás a „Munkásszállások kialakítása” című projekthez

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. május 25-én 17,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályai

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. május 16-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Maspex Olympos Kft. részére kötelezettség vállalás

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség Nyárlőrinci
Imaházának bővítése, felújítása és akadálymentesítése projekttel kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Nyárlőrinc közvilágításának bővítése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán járda felújítására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

  


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. április 27-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)  A partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Településrendezési terv módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Intézményi átszervezés véleményezése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. utca 400/1 és 400/3 hrsz-ú szakaszán járda felújítására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

6.) Megállapodás fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.) Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. április 10-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.)  Nonprofit üzletrész vételi ajánlatának megtárgyalása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)  Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, átépítésére és bölcsődei férőhely létesítésére című konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.)  Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. február 14-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.)  Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)  Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. január 16-án 16,30 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:
1.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak térítés mentes tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe történő átadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Pénzváltó István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2017. január 2-án 13 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A 0134, a 0139/1, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak önkormányzati tulajdonba történő átvétele és a költségek viselése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 

 

 

Ma 2019.11.19.
Erzsébet, Zsóka napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

530 232

Jelenleg on-line: 5

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata